ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลรัษฎา

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 1

ผู้ประกาศ คุณกิตติชัย เบ็ญระเหม ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2559
  • ประกาศ การใช้งานระบบบุคลากรและงานสนับสนุน(จองรถและจองห้องประชุม)
  • อ่านทั้งหมด

    ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์